Post Thumb

محیط دریا

اعمال پوشش کامپوزیتی برای تعمیر و تقویت خطوط لوله در محیطهای دریا با استفاده از تجهیزاتی مانندBOBiWRAP و BOBiPREG صورت میگیرد .

BOBiWRAP  یک دستگاه پیشرفته برای پیچیدن و نصب مواد کامپوزیت برروی خطوط لوله آسیب دیده است که همپوشانی منظم را در طول نوارپیچی تضمین می کند

مزایا  :

      نصب و همپوشانی آسان

              فشار پایدار

 over lap             ثابت

             حمل آسان ( دستگاه به راحتی توسط دو غواص کنترل می شود )

 

                                 

 

BOBIPREG : این دستگاه برای اشباع سریع نوار کولار با رزین قبل از غوطه وری طراحی شده است.

مزایا     صرفه جویی در زمان در هنگام نصب

           اشباع منظم الیاف -رزین

           قابل استفاده در محدوده دمایی 10oC تا 50oC

             مناسب برای لوله های دچار خوردگی خارجی – داخلی ، اسیب مکانیکی

 

                                                

مزایا       بدون محدودیت قطر لوله

             نصب و راه اندازی سریع و اسان

             بدون اضافه بار بر لوله خورده شده

             تعمیر انلاین

 

موارد مورد استفاده  Straight pipe, Welds , elbow , tee