Post Thumb

این دوره ها مربوط به آموزش ، طراحی سیستم ، نحوه اصولی تعمیرات و  شبیه سازی موقعیت های خطیر و اقدامات لازم و موثر جهت نشت گیری ، تعمیرات موقت ، تعمیرات دائم ناشی از بروز اختلال و صدمه به خطوط لوله می باشد .

در این دوره ها به آموزش نحوه کار با محصولات شرکت 3X و دیگر محصولات کاربردی متمرکز می شویم .