Post Thumb

شرکت مهندسی خطوط لوله توانا با همکاری شرکت ROSE CORROSION SERVICES به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ادوات پایش و مانیتورینگ خوردگی عهده دار تامین و تهیه این تجهیزات می باشد . در اوایل سال 2012 شرکت BAC CORROSION CONTROL اقدام به خرید شرکت ROSE نموده و بدین ترتیب کلیه محصولات شرکت ROSE تحت مدیریت و نظارت این شرکت تامین می کردد .

  • طراحی ، تولید و تامین تجهیزات فشار بالا
  • طراحی ، تولید و تامین سیستم های مانیتورینگ خوردگی برای تمام شرایط زیست محیطی
  • طراحی ، تولید و تامین سیستم های مانیتورینگ خوردگی میکروبیولوژیکی
  • نصب و راه اندازی سیستم های مانیتورینگ خوردگی MIC
  • تعمیرات و نگه داری سیستم های مانیتورینگ خوردگی
  • برنامه و دوره های آموزشی