Post Thumb

پین بریزینگ

مزایای استفاده از Pin Brazing .


دمای ذوب پایین : حداقل 400 و حداکثر 600 درجه سانتی گراد

عدم نفوذ مواد مذاب و اتصال به دیواره داخلی فولاد

امکان استفاده در تمام شرایط آب و هوایی و حتی بر روی لوله های مرطوب

سرعت اجرای کار حداکثر 1 دقیقه برای اتصال

ایمنی بالا پرسنل حین اجرا

مقاومت مکانیکی بالا