Post Thumb

قابلیت ثبت 6 کانال ولتاژ و جریان

ولتاژ ورودی: 20،000mVolts +/-.
 محدوده اندازه گیری جریان: +/- 200Amps.
میزان نمونه 10Hz.
دارای GPS برای زمان بندی دقیق و هماهنگ سازی با واحد های دیگر.

به طور مستقل و بدون GPS کار می کند.

2GB حافظه داخلی است.
دانلود داده ها از طریق USB.
دانلود نرم افزار با ایجاد نمودار اتوماتیک.